Settrade.com แนะนำโครงการดีๆ สำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ข่าวสาร เทคโนโลยี | Friday, July 8th, 2011 at 9:09 amถือเป็นโครงการดีๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกหนึ่งโครงการ “ปฏิบัติการปลดล็อคเพื่ออิสรภาพทางการเงินใน 7 วัน” ใน การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักลงทุนรายใหม่, ส่งเสริมการลงทุนพร้อมรับสิทธิร่วมลุ้นชิงรางวัลเครื่อง iPad เดือนละเครื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

เพียงเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการเข้าร่วมโครงการผ่านขั้นตอนดังนี้


วันที่1 “ลงทะเบียน”
เพื่อเริ่มปฏิบัติการปลดล็อค


วันที่ 2 ปฏิบัติการ “เรียนรู้”
เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเล่าเรื่องด้วย Clip VDO ที่ 1 ทึ่เข้าใจง่าย พร้อมข้อมูลสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ควรเรียนรู้เรื่องอะไรและลงทุนอย่างไรจึง จะเหมาะสม


วันที่ 3 ปฏิบัติการ “เข้าใจ”
ทำความเข้าใจเรื่องการลง ทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านการเล่าเรื่องของ Clip VDO ที่ 2 และเนื้อหาในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการเลือก โบรกเกอร์ และเข้าใจถึงการซื้อขายแบบ Online และ Offline ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร


วันที่ 4 ปฏิบัติการ “ลงมือ”
ลงมือวิเคราะห์การลงทุน ผ่านการเล่าเรื่องของ Clip VDO ที่ 3 พร้อมการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนลงทุนในหุ้นจริง และบอกถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถจะหาข้อมูลได้จากแหล่งไหนได้บ้าง


วันที่ 5 ปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อม”
ศึกษาถึงขั้นตอนในการเปิดบัญชีซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี รวมถึงประเภทของการเปิดบัญชี เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนเตรียมความพร้อมได้อย่างดี


วันที่ 6 ปฏิบัติการ “เอาจริง”
เพื่อจะก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงินในลำดับต่อไปดังนั้นเราควรจะรู้ถึงมูลค่า ที่แท้จริงของหุ้นที่จะซื้อ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีต่างเพื่อไปสู่ขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ที่เราได้เลือกแล้วโดยผ่านโปรแกรม Streaming Pro ที่ใช้ในการส่งคำสั่งได้อย่างถูกต้อง


วันที่ 7 ปฏิบัติการ “เปิดบัญชี”
หลังจากศึกษาขั้นตอนต่างๆจนครบแล้วก็พร้อมที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับการเปิด บัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ โดยจะได้รับการติดต่อจากโบรกเกอร์ที่คุณได้เลือกไว้และจบขั้นตอนปฏิบัติการ ปลดล็อคเพื่ออิสรภาพทางการเงินใน7วัน


หมายเหตุ
โดยหลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถปลดล็อคไปตามลำดับ หรือจะข้ามไป “เปิดบัญชี” ลองสนามจริงเลยก็ไม่ผิดกติกากัน


ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://freedom.settrade.com/
โครงการดีๆ สำหรับผู้สนใจลงทุนในตลาดหุ้นรายใหม่ที่ไม่ควรพลาด

ที่มา : http://thumbsup.in.th/2011/05/settrade-freedom/