วิธีแก้ไขปัญหาติด Pop-up
คู่มือการใช้งาน TARAD.com | Monday, July 11th, 2011 at 8:38 am


1. เปิด browser Chorm  แล้วเลือกเครื่องมือดังรูป หลังจากนั้นเลือกเมนู option

2. Click Under the Hood Content  setting3.  จะปรากฎหน้าเว็บดังภาพ   pop-ups   ให้เลือก  Allow  all sites to show pop-ups
Tags: