วิธี Resize โดยใช้โปรแกรม Faststone Photo resize
คู่มือการใช้งาน TARAD.com | Thursday, September 15th, 2011 at 4:16 am


แนะนำวิธีขั้นตอนการลดขนาดความจุของรูป

หนึ่งในปัญหาของการทำเวปไซร์ที่พบกันมากที่สุด คือ ปัญหาที่มีรูปสินค้าหรือรูปภาพสวยๆ ที่มีขนาดใหญเกินขนาดที่ระบบทำเวปไซร์สำเร็จรูปกำหนด ดังนั้น ทาง support จึงขอนำเสนอโปรแกรมที่สามารถลดขนาดความจุของรูปได้ นั้นคือ โปรแกรม faststonefaststone เป็นโปรแกรมที่สามารถลดขนาดรูปได้(resize) โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำทีละรูป แต่สามารถทำการปรับแต่งขนาดได้ครั้งละมากๆขั้นตอนที่ 1
ติดตั้งโปรแกรม faststone


1.1 ใช้ผู้ใช้ดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ www.faststone.org หรือ ดาวโหลดจาก link :

http://www.faststone.org/FSResizerDownload.htm  เลือกใช้ไอคอน exe

จากนั้นให้ ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม ตามขั้นตอนของโปรแกรม เมื่อดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ dubble click ที่ icon FastStone PhotoResizeขั้นตอนที่2
การ resize รูปภาพ2.1 หลักจากที่ผู้ใช้เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว จะขึ้นหน้าต่างตามภาพด้านล่าง จากนั้น ให้ผู้ใช้เลือกรูปที่ต้องการจากช่องด้านซ้ายมือ เมื่อได้รูปที่ต้องการให้ click ที่รูป จากนั้นกดปุ่ม add รูปที่ผู้ใช้เลือกจะไปอยู่ช่องขวามือ  และทำการรีไซต์รูป โดยกดปุ่ม Setting2.2 หลักจากกดปุ่ม setting แล้ว จะมี popup ขึ้นมา (ตามภาพด้านล่าง) ผู้ใช้สามารถลดขนาดของไฟล์ โดยการเลื่อน

ในช่องของ Quality จากนั้นกดปุ่ม OK (หากผู้ใช้ลดมากเกินไปอาจทำให้สีของภาพผิดเพี้ยนไปได้)


2.3ผู้ใช้ สามารถ preview ดูรูปตัวอย่างได้ โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่รูปที่ต้องการดูภาพตัวอย่าง จากช่องรูปด้านขวามือ

เมื่อเลือกดูรูปตัวอย่างแล้ว ระบบจะโชร์ภาพเปรียบเทียบ ก่อนทำและหลังทำ หากยังไม่ได้ตามขนาดที่ผู้ใช้ต้องการ ผู้ใช้สามารถกลับไปตั้งค่าใหม่ ตามข้อ 2.2 ได้เลยครับ แต่หากได้ขนาดที่ต้องการแล้วให้ทำตามขั้นตอนต่อไป(2.5)2.4 หลักจากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกที่เก็บไฟล์ภาพที่ resize แล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม convert เพื่อ resize ภาพครับ


- หลักจากทำการกด convert แล้ว ระบบจะขึ้น pop up ขึ้นมาเพื่อแสดงรายการการ resize ของภาพ โดยผู้ใช้สามารถสั่งเกตขนาดที่ resize ว่าได้ตามที่ต้องการหรือไม่ จากช่องด้านล่าง(ตามภาพด้านล่าง)  กดปุ่ม Done

Tags: ,