ทำไมสถานะไม่เปลี่ยน ?
FAQ | Friday, September 13th, 2013 at 4:48 am


ทำไมสถานะไม่เปลี่ยนทั้งที่จ่ายเงินแล้ว….???กรณีชำระเงินแล้วแต่สถานะไม่เปลี่ยน จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้


1.การชำระเงินช่องทางออนไลน์


คือ จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต เดบิต  เพย์สบาย เพย์พาว


-จะตัดยอดเงินอัตโนมัติ และจะมี mail  auto  แจ้งยืนยันการชำระเงิน  หากไม่ได้รับ mail auto  จะมีสาเหตุดังนี้


1.  ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินตรวจสอบยอดภายใน 24 ชม. ซึ่งลูกค้าสามารถสถานะได้ดังนี้

ถ้าเป็นสมาชิก ให้ log in เข้าระบบ member.tarad.com   แล้วดูที่  รายการสั่งซื้อล่าสุดของฉัน

คลิ๊กที่ หมายเลข order จะเจอ สถานะ  ” ชำระเงินแล้ว” หมายถึง จ่ายเงินผ่านแล้ว

แต่ต้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินภายใน 24 ชม. ดังนั้น ลูกค้าไม่ต้องแจ้งการชำระเงินเข้ามา


2. กรณีที่ทำการจ่ายเงิน ซ้ำๆ  ไม่เกิน 3 ครั้ง ระบบจะไม่สามารถทำการจ่ายเงินได้  สถานะ จะถูกเปลี่ยนเป็น 

“ชำระเงินไม่สำเร็จ”


3. หากเลืิอกการจ่ายเงินช่องทาง ออนไลน์ ต้องทำการจ่ายเงิน ก่อนเที่ยงคืน ของวันที่ทำรายการ

เพราะหากเกินเวลาจะไม่สามารถจ่ายเงินซ้ำได้ ต้องทำรายการใหม่เท่านั้น


2.การชำระเงินช่องทางออฟไลน์

คือ จ่ายโดยช่องทางเคาร์เตอร์เซอร์วิส    โอนเงินโดยใช้รหัสบริษัท  และ โอนเงินแบบระบุเลขที่บัญชี


1.เคาร์เตอร์เซอร์วิส  : หากเลือกช่องนี้ ลูกค้าและร้านค้าจะไ้ด้รับ mail ยืนยันการชำระเงินอัตโนมัติทันที


2.ชำระเงินโดยใชรหัสบริษัท หรือ บาร์โค๊ด  : ต้องรออัพเดตสถานะภายใน 24 ชม.จันทร์-ศุกร์

หากเป็นเสาร์-อาทิตย์ ต้องรออัพภายในวันจันทร์


3. ชำระเงินโดยระบุเลขที่บัญชี  : ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินคู่กับหมายเลขคำสั่งซื้อ

order id  มาที่ payment@tarad.com   หรือ ทาง fax 02-541-4099 ทุกครั้ง


สาเหตุที่ไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน


1.ไม่ได้ส่งหลักฐานเข้ามา

2.ไม่แจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ order id

3.แจ้งหมายเลข คำสั่งซื้อ order id ผิด ที่ถูกคือ ต้องมี 16 หลกั จะต้องขึ้นต้นด้วย ปี คศ. เดือน วัน ตัวอย่าง 20130913……

4.แจ้งการชำระเงินผิดช่องทาง


*** หากครบกำหนดแล้วแต่สถานะยังไม่เปลี่ยน สามารถติดต่อฝ่ายบัญชีโดยตรงได้ที่

เบอร์  02-541-4100 กด 1  จันทร์-ศุกรฺ์  เวลา 9.00-18.00 น.


Tags: , ,