เปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน
FAQ | Monday, September 16th, 2013 at 4:12 am


เปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน


เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน


1.กรณีเลือกช่องทางการชำระเงิน แบบออนไลน์  บัตรเครดิต เพย์พาว เพย์สบาย เอ็มเปย์


จะไม่สามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน และหากเกิน 24  ชม. จะไม่สามารถทำการจ่ายเงินได้


ต้องทำรายการใหม่เท่านั้นค่ะ


*** กรณีที่ไม่เป็นสมาชิก  ไม่ได้ใช้ point และส่วนลดโปรโมชั่น  ลูกค้าสามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน


เป็น โอนเงินแบบระบุเลขที่บัญชี ไ้ด้ค่ะ


2.กรณีช่องทางแบบโอนเงินโดยใช้รหัสบริษัท หรือระบุเลขที่บัญชี ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น เคาร์เตอร์เซอร์วิสได้


3. กรณีเลือกช่องทางแบบโอนเงินโดยใช้รหัสบริษัท  สามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน เป็นโอนเงินแบบระบุเลขที่บัญชีไ้ด้ค่ะ


*** เลือกช่องนี้ ต้องแจ้ง order id  และ   ส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่ payment@tarad.com  หรือ fax 02-515-2349 ด้วยทุกครั้ง


หากไม่ส่งหลักฐาน รายการสั่งซื้อของท่านจะไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินค่ะTags: