ยกเลิก order
FAQ | Monday, September 16th, 2013 at 7:44 am


ยกเลิก order?


หากทำการสั่งซื้อสินค้าสินค้าแล้ว  แล้วทางร้านแจ้งว่าสินค้าหมด


1.กรณียังไม่ไ้ด้ชำระเงิน


1. order นั้นจะหมดอายุอัตโนมัตภายใน 7 วัน


2.แจ้งร้านค้าที่สั่งซื้อเพื่อให้ทำการยกเลิก


3.หากใน order นั้น มีการใช้ point จะุูถูกคืนเข้าระบบภายใน 24 ชม.


4.หากเลือกช่องทางเป็น ออนไลน์  order นั้นจะถูกเปลี่ยนสถานะในวันถัดไป เป็น  “ชำระเงินไม่สำเร็จ”

ซึ่งหมายถึง การยกเลิกอัตโนมัติ


2.กรณีชำระเงินแล้ว


ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  เบอร์ 02-515-2300 กด 1  เท่านั้นค่ะ


Tags: ,